Odpylanie

Projektujemy i wykonujemy instalacje filtracji powietrza i likwidacji zanieczyszczeń pyłowych w produkcji. Systemy IZOMETU zapewniają jakość produktów i niezawodność linii produkcyjnych, a przede wszystkim chronią zdrowie pracowników. 

Dedykowane rozwiązania

Dla usuwania szkodliwych substancji, aspiracji pyłów i filtracji powietrza stosujemy:

  • odciągi miejscowe, okapy i ssawy,
  • ramiona odciągowe i wyciągi spawalnicze.

Kiedy nie ma możliwości zastosowania odciągów miejscowych, stosujemy strefową wentylację całego zakładu typu „push-pull”. Zanieczyszczenia są przechwytywane na dobranych urządzeniach filtracyjnych. W naszych instalacjach stosujemy:

  • filtry workowe i patronowe, 
  • filtry mgły olejowej, 
  • filtry mechaniczne, 
  • filtry mokre, skrubery i płuczki, 
  • cyklony i elektrolity. 

Ochrona i bezpieczeństwo

Wszędzie tam, gdzie występuje pył węglowy, pył biomasy, pył drzewny, pył organiczny (mąka, cukier, przyprawy, mleko w proszku, mączka kostna), pył żywic, pył metaliczny cynku, aluminium, magnezu, brązu, miedzi i in. metali, powinny być zastosowane systemy ochrony przed wybuchem.

 
W przypadku odpylania mieszanin pyłowo-powietrznych wybuchowych wykonujemy zabezpieczone urządzenia z certyfikatem ATEX.