Klauzula informacyjna IZOMET STALOWA WOLA SP.Z O.O.

 

Administrator danych osobowych

IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.

ul. 1-go Sierpnia 40

37-450 Stalowa Wola

(dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 40
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.izomet.com.pl
 • przez e-mail: biuro@izomet.com.pl
 • telefonicznie: +48 15 844 27 10

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy,
 • dokonania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Informacje dotyczące profilowania

 • nie dotyczy

Okres przechowywania  danych osobowych

Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy  danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do zapomnienia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest dobrowolne.