Recertyfikacja systemu zarządzania ISO

W celu utrzymania najwyższego poziomu jakości wystąpiliśmy o recertyfikację ISO.

Certyfikaty ISO cieszą się na świecie renomą znaku jakości oferowanych usług oraz produktów. Od wielu lat posiadamy certyfikaty świadczące o wysokich standardach w zarządzaniu i produkcji:

  • zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009,
  • środowiskowego ISO 14001:2005.

 

 

Jednym z ważnych aspektów certyfikacji ISO jest systematyczna kontrola jednostki uprawnionej do certyfikacji. Jest to niezbędne, aby zapewnić autentyczność badania.

Wystąpiliśmy do Polskiej Akademii Jakości CERT o recertyfikację powyższych systemów.