SYSTEMY KOMINOWE WYSOKICH TEMPERATUR

  Innowacyjne systemy kominowe na wysokie temperatury spalin z zakresu 600 – 1200°C z inteligentnym sterowaniem i systemem kontroli oraz odzyskiem energii cieplnej.

  Kompleksowe rozwiązanie IZOMET-u jest innowacyjnym produktem na krajowym rynku, gdzie dominują systemy pracujące w maks. temperaturze do 6000C. System IZOMET jest dedykowany zakładom przemysłowym z wydziałami „gorącymi”, jak odlewnie metali, huty i in., gdzie występuje potrzeba instalowania emitorów na wysokie temperatury. Zastosowanie elastycznych technologii i modułowa struktura systemu IZOMET pozwala ściśle dopasować instalację do specyficznych wymagań i potrzeb klienta, co znacznie zwiększy skuteczność i wydajność systemu kominowego. 


  System IZOMET spełnia dwa główne zadania:

  • bezpiecznie odprowadza spaliny o wysokich temperaturach,
  • zagospodarowuje ciepło emitowane do środowiska.

  W ramach kompleksowej instalacji IZOMET oferuje:

  • kompletny zestaw kominowy o średnicach i rodzajach materiałów dobranych do wielkości pieca, wysokości emitora i temperatury spalin,
  • przygotowanie kominów na etapie projektowania, produkcji i montażu dla odprowadzenia spalin do wymiennika ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda,
  • wymienniki ciepła zaprojektowane i kompletnie wykonane w IZOMET jako elementy systemu kominowego,
  • projekt instalacji wraz z uruchomieniem systemu odprowadzenia spalin i odzysku ciepła w zakładzie klienta.

   

  align="justify"W przypadku nadwyżki energii pozostałej po zagospodarowania na wodę ciepłą, jej nadmiar warto wykorzystać na chłód, tj. wodę lodową lub energię elektryczną. To czysty zysk dla przedsiębiorstwa!

   

  Zastosowanie automatyzacji procesów, monitoringu emisji spalin czy modułów odzysku ciepła to również kluczowe kwestie dla ochrony środowiska. System IZOMET wychodzi naprzeciw współczesnym wymogom bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony zasobów naturalnych, z korzyścią dla wizerunku zakładu klienta.

  Każda instalacja opiera się na opracowanej karcie technologicznej, uwzględniającej szereg czynników, np. rodzaj i ilość paliwa, typ i moc palnika, wysokość emitora czy skład chemiczny emitowanych gazów. Karta technologiczna jest podstawą do ustalenia okresu gwarancji instalacji (maks. 48 m-cy). Dodatkowo, IZOMET przeprowadzi procedurę uzyskania pozwolenia na budowę kominów i raportu oddziaływania na środowisko.

  Dla bezpieczeństwa kominów, pracujących we tak ekstremalnych warunkach, IZOMET pracuje nad innowacyjnym systemem elektronicznego monitoringu temperatury emitora, który nie tylko wykryje awarię instalacji i zdiagnozuje jej przyczynę, ale przede wszystkim na bieżąco będzie wpływał na pracę pieców, regulując cieplne obciążenie kominów, tj:

  • w piecach starszego typu system zredukuje temperaturę, by kominy nie uległy uszkodzeniu, i powiadomi obsługę sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
  • w nowoczesnych piecach automatycznie zredukuje pracę palnika, niwelując zagrożenie awarią komina i całego systemu.

   

  System może być rozbudowany o automatyczną analizę spalin z regulacją palnika, by zoptymalizować spalanie, a przez to - emisję szkodliwych związków, oraz podnieść sprawność spalania (ekonomia pracy). Dodatkową zaletą monitoringu spalin jest ich analiza dla potrzeby ochrony środowiska.

  SYSTEM KOMINOWY IZOMET

  • skuteczne odprowadzenie spalin o temperaturze 600 – 1200°C,
  • wzrost rentowości inwestycji przez odzysk i wykorzystanie energii cieplnej spalin,
  • poprawa parametrów środowiska naturalnego w rejonie oddziaływania zakładu,
  • poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej przedsiębiorstwa;
  1.016s